Loading...

Năm Thành Lập Bộ Nông Nghiệp và PTNT Qua Các Thời Kỳ

Bộ Nông Nghiệp và PTNT ngày nay có xuất xứ từ 3 Bộ năm 1945 là Bộ Canh Nông (ngành nông, lâm, ngư), Bộ Giao Thông Công Chính (ngành Thủy Lợi) và Bộ Quốc Dân Kinh Tế (ngành lương thực và công nghiệp thực phẩm)